Фото к: 552475 SLV FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V, 1m, 5000K

Фото: 552475 SLV FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V, 1m, 5000K